ติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-1049099 ต่อ 3010-3011

มือถือ 098-6662039

Line id : me_pit