กำหนดวันตัดชุดครุยรับปริญญา

ขอเชิญบัณฑิตตัดชุดครุยและชุดปกติขาว(ด่วนที่สุด) ขอเชิญบัณฑิตตัดชุดครุยและชุดปกติขาว ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงอาหาร ดำเนินการโดย ร้านมาสเตอร์ โทร.02-6235588 ราคาชุดครุยและชุดปกติขาว ชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต (พร้อมเข็ม) – ราคาเช่า 1,000 บาท ค่าประกัน 300 บาท – ราคาตัดซื้อ 1,300 บาท ชุดครุยวิทยฐานะมหาบัณฑิต (พร้อมเข็ม) – ราคาเช่า 1,200 บาท ค่าประกัน 300 บาท Read More …

การสมัครเรียนภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1) สมัครเรียน online http://sa.pit.ac.th/reg/ และ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdIWp8s1IvloR…/viewform (ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร.02-1049099 ต่อ 1510 -1513 (ในเวลาราชการ) ดูข้อมูลแผนการเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://me.pit.ac.th/ นักศึกษาสามารถกรอกสมัครสอบคัดเลือกตาม แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยตรง ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/soHtzx1RUAY6RVgm8 การสมัครสอบคัดเลือกนี้จะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครแนบเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนและชำระค่าสมัคร 500 บาทแล้วเท่านั้น สอบถามข้อมูลแผนการเรียน  เพิ่มเติมที่   Fb.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  Read More …