ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

🔔ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.00 น. นักศึกษาภาคปกติ และผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา เวลา 14.00 น. นักศึกษาภาคพิเศษ พบอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน